139/23 Novela vyhl. č. 82/2019 Sb., o tabákových nálepkách; T:16.8.2023

Předmětem navrhované právní úpravy je v návaznosti na rozšíření kategorií výrobků podléhajících spotřební dani a povinnosti značení tabákovou nálepkou navržené vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační balíček, projednávaný jako ST 488) přiměřeně upravit ustanovení prováděcí vyhlášky.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/