139/21 Novela vyhl. č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání a vyhl. č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací;T:4.10.2021

Vyhlášku č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání (dále jen „vyhláška“) je třeba novelizovat s ohledem na požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (dále jen „Kodex“). Novela vyhlášky bude navazovat na změnu zákona o elektronických komunikacích („ZEK“, sněmovní tisk 1084). Pro rozvoj způsobů tísňové komunikace se předpokládá spolupráce podnikatelů a Ministerstva vnitra v součinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví a Českým telekomunikačním úřadem. Dle odst. 14 návrhu novely ZEK pak může Ministerstvo vnitra stanovit vyhláškou požadavky na formu a způsob takovéto tísňové komunikace.

Vyhlášku č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, je nutné rovněž novelizovat s ohledem na požadavky Kodexu a dále s ohledem na terminologii ve vazbě na oblast tísňové komunikace.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 10. 2021.