139/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu; T:28.9.2020

Návrh nař. vl., kt. se mění nař. vl. č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor. Cílem předkládaného návrhu novely nařízení vlády je upravit odpovídající části nařízení vlády do souladu s novelizovanými právními předpisy, na jejichž základě jsou ověřované požadavky pravidel podmíněnosti stanoveny. Současně je snahou na základě praktických zjištění z prováděných kontrol nebo na základě případů správní praxe zpřesnit nastavení kontrolních podmínek a jejich hodnocení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 28. 9. 2020.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/