138/17 Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR; 18.9.2017

Vláda projednala zprávu o plnění Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti za 1. a 2. čtvrtletí 2017. Jde o poslední zprávu sestavenou a projednanou touto vládou, proto zahrnula i celkové hodnocení fungování Akčního plánu. Ten byl v minulých letech naplňován do 90 %, v první polovině letošního roku se rovněž podařilo naplňovat 35 z celkových 45 opatření.

Patří mezi ně především:

  • Předložení Souhrnného akčního plánu pro strukturálně znevýhodněné regiony
  • Zvýšení minimální mzdy na 12 200 Kč od 1. 1. 2018
  • Schválení novely insolvenčního zákona
  • Analýza stávajícího systému a podmínek pro nové směřování investičních pobídek
  • Návrh transformace ČMZRB do národní rozvojové banky
  • Vypracování ekonomické analýzy potenciálu sdílené ekonomiky

V prvním pololetí 2017 také pokračoval pozitivní hospodářský vývoj, HDP ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostl o 4,7 %. Rekordní růst zaznamenala také průměrná mzda, ve 2. čtvrtletí 2017 činila výše průměrné měsíční nominální mzdy v ČR (na přepočtené počty) 29 346 Kč, tj. o 2 074 Kč více v meziročním srovnání. Míra nezaměstnanosti se přitom držela na 4 %.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/