138/16 NV o stanovení výše úhrady nákladů na provedení odborných úkonů; T: 21.7.2016

Předkládaný návrh vyhlášky o stanovení výše úhrady nákladů na provedení odborných úkonů podle zákona o biocidech je prováděcím právním předpisem k návrhu zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), který byl jako sněmovní tisk č. 589 dne 29. 6. 2016 schválen ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.
Návrh vyhlášky bude mít dopad na podnikatelské prostředí v České republice, neboť povede ke zvýšení nákladů spojených s dodáváním biocidních přípravků na trh na území České republiky. Vyhodnocení dopadu na státní rozpočet a podnikatelské prostředí je součástí hodnocení dopadu k návrhu zákona o biocidech.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/