138/10 Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi; T: 15.6.2010

Účelem předkládaného materiálu je na základě zhodnocení programů preventivních protipovodňových opatření realizovaných do konce roku 2013, nových požadavků evropské legislativy a požadavku zapojit do systému protipovodňových opatření také opatření v krajině, stanovit způsoby realizace preventivních protipovodňových opatření po roce 2013 včetně postupů optimalizace výběru jednotlivých opatření a stanovit strategii jejich financování.

S ohledem na stanovený termín pro předložení Koncepce, je vlastní materiál koncipován jako hlavní principy, které je nutno pro pokračování realizace preventivních protipovodňových opatření uplatňovat a soubor úkolů, které k daným termínům musí jednotlivé subjekty zpracovat, resp. vyřešit.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/