138/23 Návrh vyhl. o rozsahu financování ŘSD s.p. a způsobu výpočtu výše fin. prostředků poskytovaných mu SFDI;T:15.8.2023

Prováděcí právní předpis je vypracován k provedení § 3 odst. 5 a 6 novelizovaného znění zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, který doprovází transformaci státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR na právní formu státní podnik. Transformace je zakotvena v zákoně č. 184/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 15. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/