138/22 Novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;T:6.9.2022

Obsahem návrhu je implementace směrnice Rady (EU) 2020/284, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb. Předložený návrh zákona navazuje na již přijatou úpravu v oblasti elektronického obchodování, která podnikatelům přinesla řadu zjednodušení. Zároveň však přináší rozmach elektronického obchodování nové možnosti k podvodným jednáním a velkou výzvu pro správce daně ohledně odhalování těchto podvodů. Jedním z nástrojů k odhalování těchto podvodných jednání bude unijní systém Centrálního elektronického systému platebních informací (CESOP), který bude vycházet z dat získaných správci daně jednotlivých členských států od poskytovatelů platebních služeb. Proto se tímto návrhem zákona stanovuje poskytovatelům platebních služeb povinnost vést evidenci o přeshraničních platbách, v níž budou vést údaje o příchozích platbách z jiných členských států a odchozích platbách do třetích zemí. Tato povinnost se bude aktivovat až od 25 přeshraničních plateb a zároveň se stanovuje povinnost poskytovat správci daně elektronicky údaje z této evidence.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 6. 9. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/