138/21 Novela vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků;T:4.10.2021

Úprava zohledňuje časté změny obsahu, přečíslovávání, rušení a novelizace technických norem v této technologické oblasti. Odkazuje se pouze na jednu normu, která postihuje obecné požadavky a doporučení pro tyto systémy. Dochází k změně vztahující se k elektrické požární signalizaci ve vazbě na platnou vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. a vyhlášky č.19/2021 Sb. Novela nově upravuje nakládání se zařízeními fyzického ničení nosičů informací nebo dat typu 0, která jsou určena pro ničení utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo nižší.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 10. 2021.