138/19 Věcné řešení minimalizace využívání rodného čísla při ověřování totožnosti fyzických osob; T: 28.10.2019

Hlavním cílem předloženého materiálu je vytvořit předpoklad pro legislativní změny směřující k minimalizaci využívání rodného čísla pro ověřování totožnosti fyzických osob.