137/17 NV_katalog prací; 15.9.2017

Za dobu účinnosti nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády o katalogu správních činností, a nařízení vlády, kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, nastala v podmínkách výkonu prací, správních činností a činností příslušníků bezpečnostních sborů řada změn, které ovlivňují i jejich složitost, odpovědnost a namáhavost a tím i jejich zařazení do platových a tarifních tříd.
Některé změny vyplývají přímo z právních předpisů, které byly schváleny po nabytí účinnosti uvedených katalogů, například v oblasti projednávání a vedení řízení o přestupcích, podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, veřejného opatrovnictví, výkonu nelékařských zdravotnických povolání, v oblasti vojenské standardizace, katalogizace a ověřování jakosti apod.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/