137/16 Nař. vl. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody; T: 20.7.2016

Cílem těchto úprav je odstranění problémů vznikajících v rámci certifikační praxe a posílení právní jistoty adresátů tohoto předpisu.

 

Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, k jehož provedení je nařízení vlády č. 173/1997 Sb. vydáno. Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. stanovuje technické požadavky na výrobky, které nejsou upraveny na úrovni EU.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/