137/14 Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR; T: 11.9.2014

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR zahrnuje aktivity jednotlivých resortů a dalších ústředních orgánů státní správy pro roky 2014 a 2015 a stanoví těmto aktivitám harmonogram, metodu a konkrétní indikátory, jejichž prostřednictvím bude plnění těchto aktivit kontrolováno. Tyto konkrétní kroky pro podporu hospodářského růstu jsou koncipovány s cílem urychleně zmobilizovat růstový potenciál České republiky. Akční plán také shrnuje hlavní priority vlády pro podporu hospodářského růstu. Jedná se o:

– Efektivní čerpání ESI fondů, které zajistí finanční prostředky na realizaci akčních koků vlády.

– Investice do projektů s vysokým multiplikačním efektem, jako je například výstavba páteřní infrastruktury, ale též projektů pro sladění rodinného a pracovního života umožňujících vyšší participaci na trhu práce, jako jsou startovací byty či školky.

– Zefektivnění systému územního a stavebního řízení, které podpoří realizaci výstavby.

– Efektivní zadávání veřejných zakázek jako nástroj podpory výstavby a podnikání, ale také boje proti korupci.

– Podporu exportu prostřednictvím zajištění úvěrové pomoci a pojištění exportu a posilování nástrojů ekonomické diplomacie.

– Zvýšení potenciálu ICT sektoru prostřednictvím budování rozvinuté infrastruktury umožňující přístup k vysokorychlostnímu internetu i prostřednictvím podpory sdílených služeb.

– Efektivní výkon fungující veřejné správy, který je klíčovým předpokladem pro obnovu hospodářského růstu a zvyšování zaměstnanosti.

– Podporu zaměstnanosti prostřednictvím posílení kapacit úřadů práce, pomoc dlouhodobě nezaměstnaným i usnadněním sladění pracovního a rodinného života.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/