137/13 NV č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem; T: 18.10.2013

Návrh vyhlášky obsahuje minimální rozsah úprav, tj. popis kupónů emise 2014 včetně jejich vzorů v příloze č. 1. Návrh též zkracuje vlastní název vyhlášky, která byla vydána dříve než vyhláška č. 470/2012 Sb., řešící problematiku zpoplatnění vozidly s hmotností nad 3,5 tuny, tj. mýtným. Zcela neměnný je rozsah PK podléhajících zpoplatnění vozidly do 3,5 tuny zůstává. Změna v příloze č. 2 pouze reaguje na dosud neplatné stavební povolení jednoho pásu jednoho úseku dálnice D3. Dále ruší část druhou, která je již obsažena ve vyhlášce č. 470/2012 Sb. (viz zvláštní část).

 

Návrh vyhlášky obsahuje tato konkrétní ustanovení:

  • Čl. I: zkrácení názvu vyhlášky a konkrétní změny kupónů emise 2014. Dále zrušení části druhé, týkající se vyhlášky č. 470/2012 Sb., viz zvláštní část.
  • Čl. II: účinnost od 1. prosince 2013 v souladu s platností ročních kupónů podle § 21 odst. 1 zákona resp. od 1. ledna 2014 pro seznam PK zpoplatněných časovým poplatkem.
  • Přílohy: č. 1: vzory kupónů emise 2014 prokazujících zaplacení časového poplatku.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/