137/10 Zpráva o činnosti Státního fondu životního prostředí ČR v roce 2009; T: 14.6.2010

Cílem materiálu je informovat vládu České republiky o použití prostředků Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen Fond) v daném roce. Dále informovat vládu ČR o důležitých opatřeních, vyplývajících ze strategie činnosti Fondu na období 2007 – 2013 a ve vztahu ke Státní politice životního prostředí.

Fond je významným finančním zdrojem pro podporu realizace opatření k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí v jeho jednotlivých složkách. Je jedním ze základních ekonomických nástrojů k plnění závazků vyplývajících z mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, z Implementačního plánu pro oblast životního prostředí a k uskutečňování Státní politiky životního prostředí.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/