137/23 Návrh vyhl. o Programu statistických zjišťování na r. 2024;T:14.8.2023

Návrh se předkládá v souladu s § 10 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb. V Programu statistických zjišťování na rok 2024 jsou zahrnuta statistická zjišťování určená k získání dat pro další zpracování s cílem vytvářet souhrnné statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky. V obsáhlých přílohách č. 1 a 2 vyhlášky je stanoven program pro všechna statistická zjišťování prováděná ČSÚ a ministerstvy v roce 2024. Potřeba provedení většiny navrhovaných statistických zjišťování vyplývá z požadavků stanovených v právních předpisech Evropské unie.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 14. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/