137/22 Návrh nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie;T:17.8.2022

Předkládaný návrh nařízení vlády stanovuje podrobnosti k poskytování příspěvku na úhradu nákladu za energie a je součástí vládní pomoci domácnostem s vysokými cenami energií, které jsou důsledkem energetické války vedené ze strany Ruské federace. Tato vládní pomoc pro tento rok zahrnuje předkládaný příspěvek na úhradu nákladů za energie a dále odpuštění platby poplatků za obnovitelné zdroje.

Materiál je ve zkráceném řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 8. 2022 do konce pracovní doby.