137/21 Novela vyhl. č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti;T:1.10.2021

Cílem návrhu vyhlášky je zefektivnění plnění povinností NBÚ  při prověřování, zda žadatelé o osvědčení fyzické osoby nebo doklad, potažmo držitelé osvědčení fyzické osoby a držitelé dokladu, splňují všechny podmínky pro jejich vydání stanovené v 12 odst. 1 a v § 81 odst. 1 zákona. Návrh vyhlášky dále upřesňuje přílohu č. 6, která stanoví vzor dotazníku fyzické osoby. Jedná se o změny vycházející z aplikační praxe s cílem usnadnit žadatelům o vydání osvědčení fyzické osoby, resp. dokladu, vyplnění dotazníku, jakož i upřesnění údajů, které NBÚ potřebuje za účelem posouzení splnění všech podmínek pro vydání osvědčení fyzické osoby nebo dokladu.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1. 10. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/