137/19 Návrh zákona v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb; T: 11.11.2019

V době přípravy tohoto návrhu probíhá legislativní proces o novele Ústavy, kterou se zavádí stálé volební obvody pro volby do Senátu, stanovuje se pevný termín voleb do Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a prodlužuje se lhůta pro přípravu předčasných voleb do Poslanecké sněmovny. Tato novela, která je v současné době projednávána Parlamentem a měla by být účinná ještě před ukončením legislativního procesu k právě předkládanému návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb, zhojuje některé nedostatky ústavněprávní úpravy. Na úrovni ústavního pořádku poté již nebudou shledávány deficity, které by vyžadovaly jeho změnu, a předkládaný zákon ani změnu ústavního pořádku nevyžaduje.

/jak-na-