137/18 NV o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích; T: 18.12.2018

Návrh vyhlášky cílí na informační systémy, zajišťující fungování a výkon působnosti orgánů veřejné moci. Subjektům, na něž dopadá regulace zákona o kybernetické bezpečnosti, v tomto případě správcům významných informačních systémů, jsou stanoveny konkrétní povinnosti, prostřednictvím kterých dojde ke zvýšení ochrany jejich informačních systémů, resp. sítí, které provozují. Tyto povinnosti lze přitom vnímat jako v zásadě minimalistické, avšak dostatečně zajišťující dosažení předpokládaného cíle. Jedná se především o povinnost zavést a provádět bezpečnostní opatření a vést o nich bezpečnostní dokumentaci, povinnost detekovat kybernetické bezpečnostní události a hlásit kybernetické bezpečnostní incidenty, povinnost provádět opatření vydaná Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost a povinnost oznamovat kontaktní údaje

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/