136/16 Návrh zákona o těžbě rašeliny; T: 25.7.2016

Hlavním důvodem předložení návrhu nového zákona o těžbě rašeliny je nahrazení dosavadní zastaralé právní úpravy, která již nevyhovuje současným podmínkám těžby rašeliny a ochrany rašelinišť, které jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, významným krajinným prvkem, a jsou proto chráněna před poškozováním a ničením.

Navrhovaná právní úprava spočívá na následujících hlavních principech:

· vymezuje základní pojmy,

· stanoví postup při průzkumu rašelinišť,

· obsahuje povinnosti oprávněné osoby,

· upravuje výkon státní správy na úseku těžby rašeliny,

· určuje povinnosti oprávněné osoby zabývající se průzkumem a těžbou rašeliny,

· stanoví sankce za porušení zákona při průzkumu rašelinišť a těžbě rašeliny,

· obsahuje zmocnění pro vyhlášku ministerstva, která bude obsahovat náležitosti žádosti o povolení průzkumu rašelinišť, náležitosti žádosti o povolení těžby rašeliny, náležitosti projektu těžby rašeliny a náležitosti plánu rekultivace rašeliniště včetně podmínek obnovy vodohospodářských poměrů,

· stanoví správní poplatek za přijetí žádosti o vydání povolení k těžbě rašeliny.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/