136/15 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství; T: 29.7.2015

Přizpůsobení právního řádu České republiky/zákona o vinohradnictví a vinařství na nová přímo použitelná a bezprostředně aplikovatelná nařízení Evropské unie. Jedná se především o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 560/2015 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 561/2015. V návaznosti na tyto přímo použitelné předpisy Evropské unie dochází především k implementaci nového systému povolení pro výsadbu révy na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2030, a to včetně sankcí za jeho nevyužití, a nového systému využití opětovné výsadby vinice. V rámci boje proti různým formám černého trhu s vínem (zejména s vínem sudovým) je pak navrhovaná řada opatření, jejichž cílem je zvýšit informovanost spotřebitele a omezit tak jeho klamání, eliminovat obcházení požadavků a povinností stanovených zákonem a zvýšit sankce za jejich nedodržování. Vedle toho jsou do návrhu zákona promítnuty poznatky vycházející z praktických zkušeností dozorových orgánů při aplikaci zákona.

Související soubory

/jak-na-