136/14 Veřejná zakázka Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015; T: 5.9.2014

Ministerstvo dopravy dne 28. 7. 2014 na základě Rozhodnutí o námitce stěžovatele proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 30. 9. 2014“, která se týkala 21 oblastí, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení, oznámilo zrušení zadávacího řízení, neboť v jeho průběhu se vyskytly důvody, pro které nelze v zadávacím řízení pokračovat. Ministerstvo dopravy upravilo stávající zadávací podmínky tak, aby byly vyřešeny jejich sporné části a nebyly tyto části dále předmětem námitek ze strany potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku. Dále Ministerstvo dopravy upravilo i termín zahájení plnění veřejné zakázky od začátku letní sezóny (1. 5. 2015). Tím bude potenciálním uchazečům zajištěn dostatečný čas pro přípravu zimní sezóny a čas pro zajištění potřebné techniky.

Cílem veřejné zakázky je zajistit postupné sjednocení koncepce údržby silnic I. třídy na celém území ČR, vyšší efektivita vynakládaných prostředků na údržbu a snížení celkových nákladů na údržbu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je celkem 1 305 674 624,00 Kč bez DPH.

 

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/