136/13 NV č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích; T: 18.10.2013

Vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů v průběhu zimního období a díky vytrvalým dešťům a následným povodním došlo k poškození dopravní infrastruktury výrazně nad obvyklý rámec. Dopravní síť v České republice je dlouhodobě podfinancována, a to mimo jiné i vzhledem k postupnému omezování alokovaných finančních prostředků v posledních letech. V souvislosti s nárůstem dopravní zátěže na existující dopravní sítí a vysokým počtem škod vzniklých díky povětrnostním vlivům došlo k významnému snížení kvality jejího stavebního stavu. Bez okamžité adekvátní reakce, kterou představuje pouze zásadní navýšení rozsahu realizovaných údržbových prací, může být ohrožena i samotná způsobilost mnoha komunikací k jejich obecnému užívání.

Pro urychlené řešení situace je resortem dopravy navrhována předkládaná novela vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, jež umožní provádění běžné obnovy krytu vozovky pozemních komunikací bez ohlášení. Tím dojde k významnému urychlení administrativních procesů, které umožní v maximální míře předpokládané opravy nejen vysoutěžit, ale také zrealizovat.

Související soubory

/jak-na-