136/08 NZ o provozu na pozemních komunikacích; T: 13.8.2008

Návrh zákona je zejména reakcí na legislativní proces, který proběhl v Parlamentu při projednávání vládního návrhu zákona o Policii České republiky a vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky (dále jen „změnový zákon“).

Vzhledem k tomu, že navržené změny zákona o silničním provozu pod bodem 1. a trestního řádu navracejí právní stav do současné (účinné) podoby, závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace nebyla zpracována, neboť tak bylo učiněno při zpracování vládního návrhu změnového zákona. Třetí změna, týkající se výpisu z registru řidičů, nemá nároky na hodnocení dopadů regulace, jelikož se jedná o efektivnější a komfortnější formu již stávající stavu, tedy možnosti získání záznamu bodového hodnocení řidiče příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Předkládaný návrh zákona je rovněž v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a není v rozporu s právními akty ES.

Návrh zákona nemá dopad na státní rozpočet a nevyvolává požadavek na zvýšení celkového objemu rozpočtových prostředků. Rovněž tak nejsou kladeny nároky na rozpočty krajů a obcí, nevzniká žádná zátěž hospodářským subjektům, malým a středním podnikatelům, nejsou identifikovány žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí.

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.
/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/