136/21 Návrh vyhlášky o požadavcích na akreditaci subjektů pro vydávání osvědčení;T:30.9.2021

Cílem návrhu vyhlášky je sladit požadavky na akreditaci subjektu pro monitorování kodexů chování s požadavky na akreditaci orgánů pro vydávání osvědčení tak, aby nedošlo k příliš odlišným a nevyváženým požadavkům a tím k převážení zájmu pouze o jeden z institutů (vydávání osvědčení nebo monitorování dodržování kodexů chování).

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 30. 9. 2021.