136/19 Návrh zákona o správě voleb; T: 11.11.2019

Cílem zákona o správě voleb je v jednom předpise spojit obecná pravidla volební agendy, která jsou dosud obsažena v jednotlivých zákonech upravujících různé typy voleb (např. problematika volebních orgánů, kandidatury i průběhu hlasování i některé procesní otázky).
Zároveň by měl tento zákon přinést následující novinky:
– elektronizaci volebního procesu (bude zřízen informační systém správy voleb obsahující seznam voličů, registr kandidátních listin, registr okrskových volebních komisí a nástroj pro sestavování elektronických petic),
– korespondenční hlasování (pro hlasování ze zahraničí) a hlasování v předstihu (pro hlasování na území České republiky),
– konání voleb v jeden den (v pátek od 7 do 22 hod),
– možnost strojového sčítání hlasů (chystá se zpočátku jako pilotní ověření na omezeném území).

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/