136/18 Aktualizace akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020; T: 13.12.2018

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016-2020 spočívající zejména:

v návrhu opatření směřujících k vyšší agregaci dat o veřejných zakázkách, a to hlavně dat
o veřejných zakázkách malého rozsahu;
v návrhu opatření, která budou motivovat zadavatele k tomu, aby ve větší míře využívali certifikované elektronické nástroje;
v návrhu opatření, která umožní vytvoření centrálního zdroje otevřených dat včetně automatického procesu dohledu na kvalitu publikovaných dat;
v návrhu opatření, která umožní vytvoření centrálního zdroje otevřených dat včetně automatického procesu dohledu na kvalitu publikovaných dat.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/