135/17 Národní investiční strategie; 14.9.2017

Předložený materiál je prvním krokem k tomu, aby vláda České republiky rozhodla o komplexním řešení investičních potřeb a stanovila investiční priority.

Součástí materiálu Národní investiční strategie je též zásobník projektů, který by se měl stát v dalších verzích klíčovým výčtem hlavních investičních a infrastrukturních projektů plánovaných ČR k realizaci v období 2018 – 2030. Tento zásobník představuje zpětnou vazbu jednotlivých resortů v rámci přípravy Národní investiční strategie.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/