135/16 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017; T: 25.7.2016

Návrh zákona o státním rozpočtu legislativně zabezpečuje základní dokument finanční a rozpočtové politiky vlády České republiky. Finanční a rozpočtová politika vlády České republiky na rok 2017 je podrobně popsána ve „Zprávě k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017“, která je součástí doprovodného materiálu, číselně je pak doložena i dalšími podkladovými materiály.

Návrh státního rozpočtu na rok 2017 je předkládán jako schodkový.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/