135/13 Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2012; T: 8.10.2013

Cílem dokumentu je zhodnotit vývoj situace Romů v ČR a úspěšnost opatření, která byla uskutečněna v roce 2012 za účelem podpory romské integrace. Záměrem zpracovatele je identifikovat dílčí úspěchy i neúspěchy realizovaných opatření, představit příklady dobré praxe a nastínit rizika dalšího vývoje situace Romů v případě neřešení jejich aktuálních problémů. Informace uvedené v materiálu poslouží jako podklad pro rozhodování orgánů státní správy, místní samosprávy i pro širší odbornou diskusi.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/