135/10 Věcný záměr zákona o znalcích a tlumočnících; T: 18.6.2010

Účelem předkládaného návrhu je nahradit platnou právní úpravu znalecké a tlumočnické činnosti obsaženou v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, která již vzhledem k době jejího přijetí a současným poměrům nevyhovuje.

Věcný záměr se zaměřuje na změnu celkové koncepce, jíž se dosud řídilo získávání oprávnění k výkonu činnosti znalce nebo tlumočníka. Budou stanovena přísná objektivní kriteria pro získání oprávnění k výkonu této činnosti, dále bude vytvořen centrální seznam znalců a tlumočníků, zvýšen dohled nad výkonem znalecké a tlumočnické činnosti a zakotvena úprava podmínek pro pozastavení a zánik práva tuto činnost vykonávat.

 

Centrální seznam znalců a tlumočníků povede v elektronické podobě Ministerstvo spravedlnosti a pravidla pro výběr a vznik oprávnění budou jednotná v rámci celé České republiky. Mezi přísnější kvalifikační předpoklady bude vedle vysokoškolského vzdělání, bezúhonnosti a praxe náležet i vysoká odbornost uchazeče a složení zkoušky sestávající z praktické části a právního minima.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/