135/09 Návrh vyhlášky o směnárenské činnosti; T: 14.8.2009

Návrh věcně vychází z právní úpravy provedené vyhláškou č. 280/2008 Sb., o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách.

Oproti původní prováděcí vyhlášce dochází k následujícím podstatným změnám:

· V návaznosti na přesun činnosti poskytování bezhotovostních obchodů s cizí měnou a poskytování peněžních služeb do zákona o platebním styku se úprava těchto činností ve vyhlášce vypouští.

· Do vyhlášky se z devizového zákona přesouvají náležitosti žádosti o registraci ke směnárenské činnosti, resp. podle nového zmocnění vzory tiskopisů žádosti o registraci ke směnárenské činnosti a obsah jejich příloh.

Stejně jako v případě stávající prováděcí vyhlášky je navrhováno, aby přílohu vyhlášky tvořil vzor tiskopisu DEV (ČNB) 26-04, jímž osoby registrované ke směnárenské činnosti plní svou vykazovací povinnost, a metodický postup při vyplňování tiskopisu.

Vyhláška se týká osob oprávněných vykonávat směnárenskou činnost na základě registrace a v případě způsobu informování klientů rovněž bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev. Může se však vztahovat případně i na jiné osoby, pokud by mohly v souladu se speciálním zákonem vykonávat směnárenskou činnost nevyžadující registraci podle devizového zákona.

Odůvodnění

Materiál

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/