135/08 NZ o Pozemkovém fondu ČR; T: 12.8.2008

Navrhovaná novela zákona má tento princip kolektivního rozhodování nahradit principem monokratickým, reprezentovaným ředitelem s jasně stanovenými pravomocemi a odpovědnostmi. Zároveň dojde k rozšíření kompetence dozorčí rady se zachováním kontrolní funkce Poslanecké sněmovny. Navrhovaná zákonná úprava přispěje k rychlejšímu a průhlednějšímu způsobu řízení. Přizpůsobení vnitřní organizační struktury Pozemkového fondu a počtu jeho zaměstnanců objemu spravovaného majetku, přispěje k celkovému zefektivnění řídícího procesu a úsporám mzdových a cestovních nákladů.

Hlavními riziky při procesu transformace Pozemkového fondu, je:

          rozhodování bez odpovídající odborné způsobilosti,

          nejasná individuální odpovědnost,

          nesoulad mezi pravomocí předsedy Výkonného výboru Pozemkového fondu ČR a jeho odpovědností.

Rizikem při nevymezení nezbytné rezervy státní půdy pro realizacirozvojových záměrů státu je:

          včasné nevybudování veřejně prospěšných staveb (suchých nádrží, ochranných staveb), dopravních staveb, průmyslových zón,

          komplikovaný proces  vyvlastňování půdy pro tyto účely,

          zvýšené finanční náklady,

          a v konečné fázi i včasné nedokončení veřejně prospěšných staveb, dopravních staveb i průmyslových zón.

Navrhovanou změnou tohoto zákona by měla být všechna tato rizika eliminována.

 

Je však nutné i upozornit na další riziko, které nastane při transformaci Pozemkového fondu, kterým bude snížení efektivity a kvality výkonu činností v rámci organizačních změn v období tzv. „přechodového stavu“. Tomuto riziku je možné předejít a nebo ho alespoň eliminovat, bude-li zabezpečena dobrá komunikace při provádění organizačních změn a též dobrým zapracováním zaměstnanců, kteří budou organizační změny zajišťovat.

 

Odůvodnění

Materiál

Příloha

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/