135/23 Novela z. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, T:4.8.2023

Navrhovaná právní úprava mění správcovství základního registru obyvatel, jehož správcem bude namísto Ministerstva vnitra nově Digitální a informační agentura, a základního registru osob, jehož správcem bude namísto Českého statistického úřadu nově rovněž Digitální a informační agentura.

Materiál je ve zkráceném připomínkovém řízení. Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 4. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/