136/23 Návrh rozpočtu SFŽP ČR na rok 2024;T:7.8.2023

Celkové SFŽP ČR požadované příjmy jsou ve výši 62 035,3 mil. Kč, celkové SFŽP ČR požadované výdaje jsou ve výši 67 283,0 mil. Kč. Požadavky nad rámec limitů u příjmů tvoří Transfery ze SR z kapitoly 315 – MŽP dotace na Národní plán obnovy a NPO Půjčky z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) v celkové výši 17 389,5 mil. Kč. Požadavky na vyšší výdaje tvoří výdaje NPO, výdaje na financování ostatních programů ze zůstatku SFŽP ČR a NPO Půjčky z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) v celkové výši 23 952,2 mil. Kč.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 7. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/