135/22 Návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů;T:1.9.2022

Cílem návrhu zákona je mimořádné odpuštění vybraného příslušenství u daňových dluhů v působnosti resortu Ministerstva financí. Dalším cílem je eliminovat bagatelní nedoplatky (často v řádu jednotek korun), a tím jednorázově ulevit dlužníkům i správcům daně od potřeby vynakládat zbytečné náklady na jejich evidenci a správu. Předkládaný návrh se týká odpuštění, resp. zániku některých nedoplatků na peněžitých plněních spravovaných orgány Finanční a Celní správy ČR nebo MF. Mimořádné odpuštění příslušenství daně bude určeno pouze pro fyzické osoby, a to bez ohledu na to, zda jde o podnikatele, či nikoliv. Základním podmínkou bude uhrazení jistiny, ke které se váže vybrané příslušenství. Navržené odpuštění se bude týkat pouze úroku z prodlení nebo jeho obdoby podle jiného zákona, úroku z posečkané částky, exekučních nákladů (s výjimkou hotových výdajů) a nákladů řízení.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 1. 9. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/