135/21 Národní onkologický program 2022-2030 – strategické směřování;T:22.9.2021

Předkládaný materiál formuluje základní teze a opatření, které budou detailně rozpracovány v Národním onkologickém programu 2022-2030 (dále také NOP) a plněny v průběhu budoucího desetiletí. Národní onkologický program 2022-2030 bude dopracován a předložen vládě ke schválení do konce roku 2021 a bude přístupný odborné i laické veřejnosti na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví a České onkologické společnosti ČLS JEP.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 9. 2021.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/