134/17 NV o výnosech držitele držitele poštovní licence; 21.9.2017

Cílem novely vyhlášky je stanovit novou výši ziskové přirážky v aktualizované podobě pro služby podléhající povinnosti nákladově orientovaných cen, tedy základních služeb a služeb přístupu k poštovní infrastruktuře, a změnit strukturu informací vykazovaných ve výsledcích oddělené evidence nákladů a výnosů držitelem poštovní licence. Výpočet původní hodnoty ziskové přirážky byl proveden pro účely vydání vyhlášky č. 465/2012 Sb. v roce 2012 a jeho platnost byla stanovena od 1. ledna 2013. Hodnota ziskové přirážky je však ovlivňována vývojem na trhu poštovních služeb, proto je třeba ji aktualizovat.

Přijetí předkládané vyhlášky je dále nezbytné pro transparentní stanovení způsobu vedení oddělené evidence držitelem poštovní licence v souladu se stávajícími potřebami regulačního orgánu, a to zejména při ověřování výše čistých nákladů z poskytování základních služeb a při ověřování, zda jsou ceny základních služeb a přístupu k poštovní infrastruktuře uplatňované držitelem poštovní licence nákladově orientované.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/