134/16 Návrh nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů těžby uhlí a uranu; T: 15.7.2016

Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem (dále jen „příspěvek“) činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu je rozšíření okruhu oprávněných osob, které mohou požádat o příspěvek poskytovaný ze stejného důvodu podle nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o zaměstnance právnických osob mimo jiné zabývajících se hlubinnou těžbou uhlí a uranu. Mimo ně je navrhováno zařadit i společnost Severní energetická a.s., jejíž zaměstnanci přijdou o zaměstnání z důvodu vládního rozhodnutí o neprolomení limitů těžby na lomu ČSA. Tyto právnické osoby jsou taxativně vymezeny v příloze č. 1 návrhu nařízení vlády. Účelem tohoto příspěvku je komplexní dokončení zmírnění nežádoucích sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem dopadů všem zaměstnancům právnických osob

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/