134/13 NV o fondu kulturních a sociálních potřeb; T: 15.10.2013

Navržené opatření má za cíl v souvislosti s přijetím a změnou jiných právních předpisů zejména umožnit hradit zaměstnavatelům z fondu kulturních a sociálních potřeb část příspěvku za své zaměstnance na doplňkové penzijní spoření, resp. zajistit rovnoprávnost mezi poskytováním příspěvku z fondu kulturních a sociálních potřeb pro stávající účastníky penzijního připojištění a pro nové účastníky doplňkového penzijního spoření u dotčených organizací. Přijetím předloženého návrhu dojde k narovnání postavení a posílení právní jistoty dotčených subjektů. Materiál obsahuje také další úpravy legislativně-technické povahy.

Související soubory