134/22 Návrh rozpočtu SFPI na rok 2023 a výhled na roky 2024–2025.;T:17.8.2022

Předkládaný návrh rozpočtu je zpracován v oznámených limitech s uvedením nadpožadavků v oblasti příjmů a výdajů. V roce 2023 i v letech 2024–2025 bude Fond poskytovat podpory v oblasti bydlení a v oblasti revitalizace či regenerace území a veřejných prostranství, a to jak ve formě dotací, tak nízkoúročených úvěrů, či v jejich kombinaci. Financování programů je pokryto v menší míře z vlastních prostředků Fondu, ale zejména čerpáním dotací ze státního rozpočtu a z prostředků EU.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 17. 8. 2022.