134/21 Novela vyhl. č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů;T:22.9.2021

Navrhovaná úprava umožní provést započtení praxe, která byla absolvována na “covidovém” pracovišti do povinné odborné praxe v oboru v rámci vzdělávání v základním kmeni.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 9. 2021.

/7-kroku-jak-na-reklamu-na-facebooku-a-instagramu-zacatecnici-workshop-praha-florentinum/