134/21 Novela vyhl. č. 397/2020 Sb., o vzdělávání v základních kmenech lékařů;T:22.9.2021

Navrhovaná úprava umožní provést započtení praxe, která byla absolvována na „covidovém“ pracovišti do povinné odborné praxe v oboru v rámci vzdělávání v základním kmeni.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 22. 9. 2021.

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/