134/19 NV o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti; T: 28.10.2019

Správní a kontrolní činností orgánů státní báňské správy v dozorovaných organizacích bylo ověřeno, že disponují zaměstnanci s technickým vzděláním i mimo hornické obory. Tito zaměstnanci mají  dlouholetou praxi v hornické činnosti nebo činnosti prováděnou hornickým způsobem a splňují předpoklady pro zajištění bezpečného a odborného řízení hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem i ve složitých provozech. Tyto schopnosti a zkušenosti dotyční zaměstnanci získali právě dlouholetou praxí v reálném provozu a lze tak říci, že vzdělání v některých odborných předmětech stanovených touto vyhláškou bylo nahrazeno praxí. V oblasti podzemního stavitelství u dozorovaných organizací bylo rovněž ověřeno, že absolventi vysokých škol v oborech geotechnika nebo podzemního stavitelství vyhovují požadavkům na zajištění odborného a bezpečného řízení této činnosti. Dalším důvodem je rovněž skutečnost, že dlouhodobě upadá zájem o studium oborů zabývajících se montánním vzděláním, což již v současné době má i reálný dopad na zaměstnavatele provádějící hornickou činnosti nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/