133/17 Rozpočet SFDI na rok 2018; 14.9.2017

S ohledem na legislativně náročný, zdlouhavý a složitě predikovatelný proces přípravy dopravních staveb je rozpočet pro rok 2018 koncipován tak, aby umožňoval v maximální možné míře zajistit flexibilní financování investičních akcí v návaznosti na dokončení jejich přípravy, vysoutěžení a uzavření smlouvy na realizaci jednotlivých akcí. Z tohoto důvodu byly do rozpočtu u státních investorů ŘSD a SŽDC nově zřízeny globální položky, ve kterých jsou alokovány finanční prostředky pro zajištění postupného financování nově zahajovaných investičních akcí (od srpna 2017). V případě, že vznikne vyšší potřeba financování daných akcí v průběhu roku, např. díky urychlení přípravy některých akcí, než jaká je alokace uvedená v rozpočtu SFDI a jaké budou disponibilní prostředky SFDI, budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu s cílem navýšit rozpočet SFDI na pokrytí těchto akcí.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/