133/15 NV o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách; T: 9.7.2015

Návrh vyhlášky dává do souladu postup při přijímání i při odvolání proti nepřijetí (případně přijetí) uchazeče v přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání konanému ve školách, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, s judikaturou Nejvyššího správního soudu a návazně s upraveným zněním § 165 a § 183 školského zákona. Při přijímacím řízení bude na školách všech zřizovatelů postupováno v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Další technické úpravy souvisejí s praktickým zajištěním přijímacího řízení ve školách. Návrh dále předpokládá uzpůsobení podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami navazující na legislativní změny § 16 až 19 školského zákona, upravené zákonem č. 82/2015 Sb., které nabývají účinnosti od 1. 9. 2016.
Na základě novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.) je předkládána technická novela vyhlášky č. 671/2004 Sb., která reaguje na změny vyplývající ze zákona č. 82/2015 Sb. Změny se týkají především postavení uchazečů při odvolání proti nepřijetí uchazeče v přijímacím řízení ke střednímu vzdělání ve školách, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a implementace novelizovaných ustanovení § 16 až 19 školského zákona. Předkládá se mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2015.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/