133/13 Rozvoj Systému elektronického mýta v ČR – Koncepce zpoplatnění pozemních komunikací v ČR; T: 8. 10. 2013

Tento materiál je předkládán k jednání členů vlády na základě usnesení vlády České republiky ze dne 4. července 2012 č. 492 .
Přímou souvislost s rozvojem výkonového zpoplatnění v České republice mají především následující dva stěžejní projekty (ostatní problematika dynamického vážení a výkon kontroly vymáhání dodržování mýtné povinnosti jsou nad rámec tohoto materiálu):

  • koncepce zpoplatnění pozemních komunikací v České republice a
  • implementace Evropské služby elektronického mýta v České republice.

Předložený materiál oba tyto projekty kombinuje, a to v dělení koncepce výkonového zpoplatnění pozemních komunikací v České republice do roku 2016 a po roce 2016. Každá tato část pak řeší obecnou problematiku Systému elektronického mýta a zavádění Evropské služby elektronického mýta.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/