133/10 Záruka (zvýhodněné záruky za úvěry) pro podnikatele postižené povodní; T: 14.6.2010

Je předkládán návrh na vyhlášení další výzvy programu Záruka pro podnikatele v postižených oblastech. V souvislosti s rozšířením programu Záruka je nutno uvolnit finanční prostředky ve výši 50 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva do rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu na posílení záručního fondu v ČMZRB na zabezpečení financování rozšířeného programu Záruka v průběhu roku 2010.

Pokud vláda schválí navržený způsob financování programu, bude okamžitě zahájen proces spuštění speciální povodňové výzvy programu Záruka.

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře) do NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/