133/23 Novela zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,;T:16.8.2023

Materiál se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2023. Cílem navrhovaného zákona je minimalizace případů překrývání působnosti jednotlivých cenových orgánů k cenové kontrole.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 16. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/