134/23 Novela vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, a vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání;T:9.8.2023

Návrh reaguje na novelizované ustanovení § 123 školského zákona, dle něhož bude od 1. 1. 2024 stanovovat výši úplaty v MŠ, školních družinách a školních klubech zřizovatel. Nově se také stanovuje způsob výpočtu maximální výše této úplaty a rozšiřuje okruh osob osvobozených od úplaty.

Připomínky zasílejte prostřednictvím přiloženého formuláře na adresu pripominkovani@komora.cz nejpozději do 9. 8. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/